Autoritzacions

En aquest espai podeu descarregar la vostra autorització per la sortida / recollida dels alumnes.

Si l’alumne/a marxarà amb el seu pare/mare o tutor legal no cal que entregueu cap tipus d’autorització.

 

Autorització (Marxar sol)

 

 

Autorització (Acompanyant)

 

read more

Informació al Soci

Declaració d’accident per a federacions fins a Categoria Cadet.

Dec Acc

 

 

En aquest enllaç podreu trobar els diferents Centres Mèdics de la federació per la Categoria Cadet. Aquesta declaració d’accident es tramitará en el Club.

Centres

 

 

En aquest enllaç podreu trobar els diferents Centres Mèdics de la federació per les Categories de Juvenil cap a dalt.

Centres2 read more