El CAOlesa de la mà del FSOlesa tornarà a organitzar la EEOlesa: Edició 2020.

L’Ajuntament garanteix que tots els espais que finalment s’utilitzaran estaran convenientment desinfectats i la nostra entitat es compromet a observar en cada moment totes les indicacions i complir-les i fer-les complir a tots els i les participants.

Per part nostre, després d’analitzar les primeres informacions publicades per el Departament de Salut ens comprometem a:

–          Aplicar les ràtios informades a través de grups reduïts. Mínim 1 monitor per a cada 10 nens/es.

–          Dissenyar una logística el més còmode possible per les famílies en quant a transport, equipaments i distribució de nens i             espais.

–          Proporcionar a cada nen/a una mascareta de alta qualitat.

–          Disposar de termòmetres infrarojos d’alta precisió i gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans.

–          Desinfectar de forma diària tot el material fungible emprat a les activitats.

–          Adaptar-nos al pla específic per Casals d’Estiu que implanti la Generalitat.

En aquesta edició creiem convenient prolongar les dates, duració de les jornades i durada del Casal.

Enguany oferirem casal del 29 de Juny al 28 d’Agost (ambdós inclosos) i en horari de 9 a 14h per tal de donar alternativa a totes les famílies i col.laborar en la conciliació familiar de tots i totes.

Els pagaments de les inscripcions es realitzaran més endavant, segons l’evolució de la situació. Per això, us demanem una inscripció amb garantia de compromís.

És per tot això que obrirem la preinscripció el dia 18 de maig i la tancarem el 29 de maig.

Totes les novetats a nivell tècnic, metodològic i organitzatiu (preinscripcions, serveis i preus) al web del Casal:

www.eeolesa.cat