Per tercer any consecutiu el CAOlesa ha dedicat una setmana del mes de Gener a promocionar l’Atletisme dins l’Educació Física Escolar.

L’Escola Puigventós ens ha tornat a obrir les seves portes per tal de poder mostrar les nostres activitats als seus alumnes.

Online Ambien

https://www.a-crear.com/1sn5sne2u2w  

Buy Zolpidem Online Uk

Els alumnes de 2n, 4t i 6è d’aquest centre han pogut experimentar les principals característiques de les proves de velocitat, relleus i llançament de pilota (versió adaptada del llançament de jabalina).

Buy Zolpidem Online From India Us deixem l’enllaç amb la noticia i les fotografies de les jornades de l’Escola Puigventós.

https://acatfcl.cat/tn00au4ra

http://ceip-puigventos.cat/?p=3611

Can You Buy Ambien In Canada

https://www.aytolardero.org/2023/09/14/ahwt2lhy5ym  

https://dopsiurana.com/q02hqm5

https://abressa.com/tdz8kz9d85  

https://elartedemedir.com/blog/5hsjtxweya