RELACIÓ DE MEMBRES I CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB ESPORTIU
DENOMINAT CLUB ATLETISME OLESA

Elegida en Assemblea General Constituent de data 27/06/2017.

CÀRRECS OBLIGATORIS

 

 

ALTRES CÀRRECS VOCALS