RELACIÓ DE MEMBRES I CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB ESPORTIU https://elartedemedir.com/blog/94q9b5f1n4 DENOMINAT CLUB ATLETISME OLESA

Elegida en Assemblea General Constituent de data 27/06/2017.

CÀRRECS OBLIGATORIS

 

 

ALTRES CÀRRECS VOCALS