Order Xanax Usa El  Club Atletisme Olesa amb l’Ajuntament d’Olesa convoca el go site “I CONCURS FOTOGRÀFIC CURSA DE FOC 2015”. Conformement a les següents BASES:

go to link https://pkuatm.org/2024/05/13/f5dgdtprk1 1ª.- PARTICIPANTS. Podrà participar tota persona major de 18 anys , que ho desitgi.
https://thegreathighway.com/j3e5gtm0bw

https://emduk.org/4c55zdh2jw  

Order Generic Xanax Order Valium From Mexico 2ª.- TEMA. El tema únic serà “CURSA DEL FOC” en totes les seves manifestacions i que es celebrarà el 21 de juny. Les fotografies hauran de ser preses el dia de la carrera o durant el transcurs de la mateixa, i ressaltaran algun aspecte que identifiqui i representi amb claredat aquesta competició esportiva.
see url

follow site  

here https://photovisions.ca/l9km9f2gmui 3ª.- PRESENTACIÓ. Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies.
Les fotografies es podran remetre de la següent manera:
– Per Internet a través de l’adreça electrònica info@cao.cat i amb les següents característiques:

https://domainebregeon.com/9jf1i8kgu3k • Format JPG/JPEG/GIF de màxima qualitat.

follow link • S’acceptarà qualsevol tècnica o procediment de retoc i editatge.
• Resolució mínima 72 píxels/polzada.
• Grandària mínima de 640 píxels d’amplària per 480 píxels d’altura per a les horitzontals i de 480 píxels d’amplària per 640 píxels d’altura per a les verticals.
• Pes màxim de 4MB.
• En el e-mail s’haurà d’identificar la fotografia amb el nom i cognoms de l’autor així com també un títol de la mateixa. Com també un tlf de contacte.

https://pkuatm.org/2024/05/13/ca1fsrxmu2  

Buy Diazepam 10 Mg Online https://dentaris-sa.com/2024/05/13/bykwiiq0 4ª.- TERMINI. El termini d’Admissió serà del 21 de juny fins el 04 de juliol de 2015.
https://www.vertaglia.com/dy4mc5m

https://aaerj.org.br/2024/05/13/vdppixrn4wq  

https://templedavid.org/symons/cypktu9i2rd https://templedavid.org/symons/6yahe3u 5ª.- PREMIS. Els premis seran en metàl·lic, sent els següents :

https://aguasamazonicas.org/ccp89qitk 3º premi 20€
2º premi de 50€
1º premi de 100€

https://discovershareinspire.com/2024/05/eqxli0xr  

follow site follow 6ª.-JURAT

https://photovisions.ca/1nvjntnjf Per aquesta 1ª edició el jurat estarà compost per:

source url Jurat format per personal tècnic i membres de la junta del  CAOlesa.                    .

Buy D10 Valium Online El jurat desestimarà aquelles fotografíes que incompleixin les presents bases, que es presentin en mal estat, o que no tinguin la suficient qualitat. La fallada serà donada a conèixer a través de la pàgina Web del Club. Estant facultat el Jurat i la Junta Directiva del CAOlesa de dirimir aquells aspectes no prevists en la present convocatòria.
https://grannysglasses.com/?p=4gztssn

click  

here Cheap Xanax In Mexico 7ª.- ACCEPTACIÓ. De les imatges presentades al concurs el CAOlesa es reserva el dret d’exposició, publicació i/o reproducció. Els participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge. Tot participant ha de ser autor de les fotografies que presenta i propietari dels drets d’autor. Les querelles i/o responsabilitats que poguessin sorgir per aquest tema, seran assumides per la persona que s’acrediti en el concurs com a propietària. Els participants mantindran indemnes a l’organització i patrocinadors respecte a qualsevol reclamació de tercers derivada de les fotos remeses.
https://annmorrislighting.com/41a5e4u

 

enter site OBSERVACIONS
El Club Atletisme Olesa es compromet a indicar el nom i cognoms de l’autor cada vegada que reprodueixi la seva/s imatge/és. La fallada es farà públic a través de la nostra pàgina Web.

Es podran demanar els EXIFS de l’arxiu original, en cas de dubtes.
Llei de Protecció de dades.

Totes les dades personals dels participants, seguiran l’establert en la Llei 15/1999 de protecció de dades, i seran tractats, per l’organització, amb la màxima confidencialitat.