El Club Atletisme Olesa i la A.Multiesports DIMA han renovat el seu acord de col·laboració durant el transcurs de la EE2015.

 

L’acord consisteix en la possibilitat d’utilització del servei de menjador proporcionat per A.Multiesports DIMA (a través de l’empresa Plats Cuinats Miquel) per als alumnes participants a la EE2015.

 

D’aquesta forma la EE2015 pot oferir un servei de menjador de qualitat en horari de 13:00 a 15:00 i el Casal d’Estiu organitzat per la A.Multiesports DIMA pot optimitzar la participació i utilització del seu servei.

Tots els alumnes que optin per aquesta opció seran acompanyats a les instal·lacions de l’Escola Josep Ferrà (en autobús fins la plaça del Oli i caminant fins l’Escola) on part del nostre monitoratge s’incorporarà a la gestió del menjador (sempre que la demanda d’usuaris ho requereixi).

Podeu consultar els preus del servei a la pàgina del Club Atletisme Olesa, a la pestanya EE2015 .

 

El preu per un dia puntual de menjador serà de 7,5€/dia a abonar en el moment d’arribada a la EE2015 aquell mateix dia.

La recollida dels alumnes amb servei de menjador passarà a efectuar-se a l’Escola Josep Ferrà a les 15:00.

A més a més, com a novetat d’aquesta edició, aquells alumnes que requereixen una segona acollida en horari de 15:00 a 17:00 podran disposar d’ella a un preu addicional d’aprox. 18€ setmanals (4€/dia per a dies puntuals).

D’aquesta manera, aquelles famílies que requereixen un servei de 8 a 17h tindran coberta aquesta opció (de 8 a 13h a la seu de la EE2015 i de 13 a 17h a les instal·lacions de l’Escola Josep Ferrà, on es realitzarà la recollida dels alumnes en finalitzar el servei).