RELACIÓ DE MEMBRES I CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB ESPORTIU
DENOMINAT CLUB ATLETISME OLESA

Elegida en Assemblea General Constituent de data 27/06/2017.

CÀRRECS OBLIGATORIS

 

  • PRESIDENT: JUAN JOSE AGUDO BAUTISTA
  • SECRETARI: ANGEL ESPES REDONDO
  • TRESORERA: ADRIANA MORRAJA MOSTAZO

 

ALTRES CÀRRECS VOCALS

  • JORDI CERDEIRA RIBOT
  • JOSEP LLORDELLA SANCHEZ
  • MIGUEL MORENO TIERNO
  • TAIBI QHAHBI KERARMI